19/10/2016

Globaal medisch dossier.

Een globaal medisch dossier (GMD) is een gedetailleerd individueel dossier die door de huisarts wordt bijgehouden waarin al uw belangrijke informatie en medische gegevens samengebundeld zijn.

Uw medisch voordeel

  • Uw huisarts heeft een volledig overzicht van uw gezondheidstoestand en alle medische informatie.
  • Uw huisarts kan u gericht doorverwijzen voor gespecialiseerde medische hulp.
  • Onnodige onderzoeken en dubbele behandelingen kunnen vermeden worden.

Uw financieel voordeel

  • Voor elke raadpleging in de praktijk betaalt u 30% minder remgeld (= het bedrag dat u zelf voor een raadpleging betaalt ). Dit geldt niet bij een huisbezoek tenzij u 75+ bent.
  • De remgeldvermindering geldt enkel bij de huisartsengroep die uw Globaal Medisch Dossier beheert, maw bij alle artsen van De Oever

Heb ik een medisch dossier en/of hoe vraagt u een globaal medisch dossier aan?

  • Jennifer en Wendie  (of één van de artsen) kunnen nagaan of dat uw GMD in orde is
  • Voor de aanvraag van een GMD hebben we een uw ID-kaart nodig. U hoeft niets ter plaatse te betalen gezien wij alles direct kunnen regelen met de mutualiteit, m.a.w. we maken gebruik van de derde betalersregeling (Een GMD kost 27,50 euro, maar dit bedrag wordt volledig terugbetaald door de mutualiteit)
  • De aanvraag/verlenging van een GMD moet gekoppeld zijn aan een raadpleging/huisbezoek. Gelieve tijdens een raadpleging aan één van de artsen te vragen om het GMD in orde te maken.